Ankieta dla klas 7

Wsankietazyscy uczniowie klas 7 proszeni są o wypełnienie ankiety przygotowanej przez Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień. Ankieta jest imienna i każdy uczeń klasy siódmej powinien ją wypełnić.

Wystarczy kliknąć link by przejść do formularza on-line