OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018


Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowieim. Jana z Głogowa, ul. Morcinka 2, 67-200 Głogów

To szkoła ludzi z pasją! To tradycja i nowoczesność! To pomoc i wsparcie!

 

Etap nauki w szkole podstawowej to niezwykle ważny okres  dla formowania się osobowości i charakteru dziecka, dlatego koncentrujemy swoje działania na życzliwej, zindywidualizowanej, systemowej i specjalistycznej pomocy dziecku i jego rodzicom/opiekunom.

Więcej informacji o naszych działaniach na www.gim3glogow.pl oraz na Fb

Informacje ogólne:

 • sekretariat: czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30
 • punkt rekrutacyjny (parter)- od 8.30-15.30 + pomoc w logowaniu
 • zajęcia lekcyjne odbywać się będą w godz. 8:00 – 15:25;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i specjalistyczne do 18.00 – korzystamy również z innych obiektów (Chrobry SA, baseny przyszkolne);
 • świetlica -planowany 6.30 – 16.00 (rozważymy zmiany wg potrzeb po uzgodnieniu z rodzicami);
 • stołówka -2 przerwy obiadowe (wg potrzeb);
 • sklepik;
 • Klub Filmowy/Bajkowy „TRIA”;
 • opieka pielęgniarska;
 • dyżurka przy wejściu i wejście na Kartę Szkolną;
 • monitoring wizyjny.

       NABÓR 2017/2018

 • 1 oddział integracyjny kl.1 i kl.4 – klasy integracyjne są mniej liczne (max do 20 osób w tym od 3-5 uczniów niepełnosprawnych), gdzie jednocześnie pracuje 2 nauczycieli (wiodący i wspomagający) indywidualizując nauczanie, dając szansę na rozwój, naukę tolerancji wszystkim uczniom w klasie.
 • ponadto 3 oddziały kl.1 ogólnych  
 • w kl. 1 – j.angielski i j.niemiecki do wyboru, w klasach starszych 2 języki obowiązkowo;
 • wychowawcy klas 1 to nauczyciele z pasją i doświadczeniem w nauczaniu wczesnoszkolnym (uprzednio pracujący w sąsiednich szkołach podstawowych i nauczyciel wspomagający z naszej placówki).

NASZE CELE

 • wychowywanie – oparte w szczególności na stworzeniu poczucia bezpieczeństwa, szacunku wobec drugiego człowieka, tolerancji, dobrych relacjach z innymi ludźmi przy jednoczesnym poszanowaniu ich poglądów i godności;
 • przekazywanie rzetelnej wiedzy – w ośmioletniej podróży przez literaturę, naukę i kulturę nasi uczniowie nabywają umiejętności i wiedzę, kształtują swoją osobowość tak, aby potrafili dokonywać świadomych życiowych wyborów;
 • indywidualne podejście, dbałość o zainteresowania, rozwijanie pasji i talentów naszych uczniów– zakładamy, że „Każdy może być mistrzem na miarę swoich możliwości”, pomagamy odkrywać i rozwijać talenty oraz zdolności;

Koncepcja naszej pracy to również:

„Nauczanie przez doświadczanie” – w pracowniach w szkole i w terenie -w ramach programu „Szkoła zza płotu” i „Akademia Radości” – kl 1-3 kontynuacja

 

Proponujemy również:

 • zajęcia taneczne i sportowe dla dzieci, a dla starszych -grupy usportowione według autorskich programów – rozszerzenie z tańca dla dziewcząt, a dla chłopców z piłki siatkowej;
 • popołudnia z podróżnikami i innowacje językowe -cykl dodatkowych zabaw językowych i zajęć w j.angielskim i niemieckim z zakresu podstawy programowej;
 • indywidualne konsultacje poszerzające wiedzę lub niwelujące zaległości – w tym dla starszych on-line;
 • szeroki zakres zajęć terapeutycznych i specjalistycznych tj:
  • korekcyjno-kompensacyjne – uczniowie usprawniają swoje umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji, analizy wzrokowo-słuchowej,
  • dydaktyczno-wyrównawcze– uczniowie uzupełniają zakres swojej wiedzy z poszczególnych przedmiotów, doskonalą umiejętności szkolne, które sprawiają im największe trudności (również zajęcia wspierające),
  • gimnastyki korekcyjnej – są to zajęcia, których celem jest uaktywnienie narządów ruchu,
  • logopedyczne – uczniowie pracują pod okiem logopedy nad pokonywaniem problemów związanych z mową czynną i bierną, mówioną i pisaną,
  • zajęcia z tutorem– mają na celu naukę prawidłowego wyrażania przez uczniów własnych emocji, zapewniają możliwości realizacji własnych celów, podnoszą poziom własnej automotywacji,
  • inne – EEG Biofeedback (na koncentrację, wyciszenie), terapia metodą Warnkego (nowość -diagnoza i terapia dysleksji), terapia krzyżowo-czaszkowa i opiekę specjalistyczną: psychologa, logopedy, surdopedagogów (w tym specjalista j.migowego), tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, pedagoga specjalnego o specjalności pedagogiki terapeutycznej czy resocjalizacji, terapeutów (w tym terapia pedagogiczna, terapia dysleksji, socjoterapia, terapia autyzmu, terapia EEG Biofeedback, terapia Warnkego, terapia krzyżowo-czaszkowa, gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne specjalne), pedagogów, mediatora oraz doradców zawodowych.

 

Wspomagamy rodziców/opiekunów w ich roli wychowawczej, dlatego oferujemy: zajęcia warsztatowe, spotkania „Akademii dla rodziców”, darmowy dostęp do e-dziennika, konsultacje w czasie zebrań z rodzicami, kontakty telefoniczne i e-mailowe. Realizujemy atrakcyjny, rodzicielski program profilaktyki”Skręcaj w dobrą stronę”.

 

Ponadto organizujemy i realizujemy:

 • ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy na narty, rajdy, biwaki, zielone szkoły;
 • wymianę młodzieży -udział w projekcie „Młodzież w działaniu”
 • „Turniej Klas” i „Potyczki Rodzinne” – zmagania konkursowe o tematyce tradycji regionalnych, profilaktyki uzależnień itp;
 • „Galę Talentów” – uroczystość podsumowania klasyfikacji śródrocznej – wyróżnienie „Medalami” i „Talentami” nominowanych uczniów;
 • dla starszych -zajęcia fakultatywne – dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze i językowe pod kątem egzaminu;
 • bardzo bogatą ofertę kół zainteresowań wg potrzeb uczniów, czy pasji nauczycieli (ponad 40 propozycji): wszystkie koła przedmiotowe -naukowe, konkursowe, kulinarne, koło j.włoskiego, Webmaster, Klub Filmowy, plastyczne, zespół wokalny, taneczne – cheerleaders, sportowe (piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis, akrobatyka), koło origami, filatelistyczne, zajęcia matematyczno- ekonomiczne, gitarowe, recytatorskie, wokalne, taneczne -taniec sportowy i zumba, dziennikarskie inne wg potrzeb i możliwości szkoły;
 • dla uczniów wybitnie zdolnych – możliwy indywidualny tok czy program nauki;
 • na początku roku zajęcia integracyjne z wychowawcą„Pierwsze dni w szkole”, wycieczki integracyjne.
 • liczne projekty i diagnozy – szczególnie w zakresie wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań ( w tym diagnozy, które pozwalają uczniom skuteczniej się uczyć).

Uwaga!

Każdy uczeń otrzyma darmowe, indywidualne konto na platformie edukacyjnej Fronter.

Działa aktywnie Samorząd Uczniowski i wolontariat

 

Możemy się pochwalić, że nasza szkoła:

 • to jedyna na terenie powiatu głogowskiego szkoła posiadająca „Certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia”
 • „A” -najwyższa ocena w ewaluacji KO – indywidualizacja (2015);
 • szkoła prowadząca liczne dodatkowe projekty edukacyjne (w tym historyczne, regionalne, patriotyczne -uhonorowane przez MEN, przedmiotowe i międzynarodowe eTwinning);
 • szkoła doposażona w sprzęt z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – „Dolnośląska e-szkoła”;
 • sukcesy dydaktyczne i sportowe uczniów- atmosfera sprzyjająca działaniom twórczym- wg opinii uczniów i absolwentów;
 • otwarta na potrzeby uczniów, twórcza i współpracująca kadra nauczycieli;

 

Efekty naszych działań:

 • dobra atmosfera pracy i nauki przy indywidualnym podejściu do ucznia;
 • wysokie wyniki zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych;
 • laureaci i finaliści konkursów – etap województwa i wyżej:
  • „zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty” (2017r.)laureaci z biologii i chemii, finalistka z geografii (2015r.) z matematyki, fizyki, historii, geografii, chemii, biologii (2016r.) z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii i j.polskiego oraz olimpiad: matematycznej (ogólnopolskiej) biologicznej (wojewódzkiej) i geograficznej (wojewódzkiej) ;
  • 3 laureaci etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”(2015r.) i etapu ogólnopolskiego (2015r.);
  • „Meczy matematycznych”(II drużyna w województwie (2015r.) -trzykrotnie zakwalifikowani do finału),
  • II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych w ogólnopolskim konkursie – „Ocal okruchy historii – młodzież buduje muzea. „Solidarność i opozycja demokratyczna” (2014r.);
  • Przedmiotowe:finalista (2015r.) Międzynarodowego Konkursu  Matematycznego „Kangur”  – corocznie indywidualne wyróżnienia naszych uczniów;
  • Artystyczne:(wojewódzki) XIV edycja konkursu plastycznego „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” -laureat (2013r.);
  • Sportowe:(wojewódzki)-2015- piłka nożna chłopców szkół gimnazjalnych – V m-ce (region) Coca – Cola Cup  – kategoria drużyn chłopców w piłce nożnej – I m-ce; (region) koszykówka szkół gimnazjalnych: chłopcy – III m-ce; dziewczęta – IV m-ce;
  • Inne:(ogólnopolski)-Geoplaneta -wyróżnienie (2013r. i 2014r.), I m-ce (2015);
 • corocznie najliczniejsze grono stypendystów Prezydenta Miasta za wyniki w nauce, czterokrotni stypendyści „zDolnego Śląska” w kategorii sport i nauka, a także uczestnik Programu dla uczniów wybitnie zdolnych;
 • sukcesy edukacyjne uczniów w oddziałach integracyjnych -15-letnie doświadczenie w nauczaniu integracyjnym;
 • kreatywna kadra pedagogiczna;
 • liczne programy autorskie zajęć pozalekcyjnych;
 • media szkolne: gazetka – TRIA, Szkolne radio, szkolny radiowęzeł, TV „TRIA”;
 • dobrze funkcjonujący wolontariat uczniowski oferujący pomoc w nauce;

 

Bardzo dobra współpraca z rodzicami skutkująca powołaniem Stowarzyszenia Pomocy Szkole „TRIA” (KRS 0000452245), którego celem jest pomoc szkole.

Baza szkoły

 • nowa świetlica;
 • nowe klasy 1-3;
 • stałe łącze internetowe, sieć bezprzewodowa w całej szkole;
 • biblioteka z Centrum Multimedialnym (EFS);
 • darmowy e-dziennik i dostęp do platformy edukacyjnej Fronter;
 • sprzęt z e-szkoły: laptopy, tablice interaktywne, wizualizer, system Testico – sala multimedialna;
 • nowoczesne zewnętrzne boiska sportowe;
 • 2 sale językowe; 3 specjalistyczne gabinety terapii, laboratorium chemiczne i specjalistyczna pracownia z fizyki, 2 sale informatyczne;
 • sala gimnastyczna z zapleczem do gimnastyki korekcyjnej/salka taneczna i zaplecze socjalne (po remoncie w 2013r.);

ZAPRASZAMY!

 

Etapy rekrutacji Termin
Przyjmowanie podań od 4 maja do 25 maja 2017r. do godz. 15:00
Weryfikacja i zatwierdzenie podań od 4 maja do 29 maja do godz. 14:00
Udostępnienie rodzicom informacji o uczniach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół 7 czerwca godz. 15:00
Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły oraz informacja o wolnych miejscach 14 czerwca godz. 14:00
Rekrutacja uzupełniająca od 20 czerwca godz. 15:00 do wyczerpania wolnych miejsc

 

 


 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW:

 

Gmina Miejska Głogów informuje, iż obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

– korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

albo

– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczną – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne we wszystkich szkołach oraz na podstawie kryteriów wewnętrznych poszczególnych placówek.

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza rejonu danej szkoły są rekrutowani w oparciu
o kryteria wewnętrzne i w miarę posiadania wolnych miejsc.

(dop.) Do oddziału integracyjnego nie obowiązuje rejonizacja

Informacja o wszystkich szkołach podstawowych znajduje się w Informatorze.

LINK –NA STRONIE SZKOŁY www.gim3glogow.pl – ELEMENTO

Etap wstępny – informator

Od dnia 4 maja 2017 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny będzie informator zawierający ofertę szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Rodzice mają możliwość przeglądania ofert szkół podstawowych, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe szkoły, liczba miejsc w szkole, oferta edukacyjna
i baza szkoły, opis szkoły podstawowej oraz jej historia.

Ważne pojęcia:

„Szkoła podstawowa pierwszego wyboru” – tak określamy szkołę podstawową, do której chcecie Państwo zapisać ucznia w pierwszej kolejności

„Szkoła Podstawowa obwodowa (rejonowa)” – tak określamy szkołę podstawową, do której obwodu należy ulica, na której dziecko jest zameldowane.

„Wniosek rekrutacyjny” – to karta zapisu do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu ucznia do szkoły podstawowej.

1. Wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych trwa od dnia 4 maja do 25 maja 2017 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i złożenie Wniosku Rekrutacyjnego.

Aby uczeń wziął udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego do szkoły podstawowej.

We Wniosku rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka.

UWAGA !!!

Jeżeli uczeń ubiega się o przyjęcie do szkoły podstawowej, w obwodzie której nie mieszka, powinien wskazać na drugim (w przypadku wyboru dwóch szkół) lub trzecim (w przypadku wyboru trzech szkół) miejscu listy priorytetów, numer i adres rejonowej szkoły podstawowej. 

2. Sposoby złożenia podania przez rodziców:

a) Rodzic samodzielnie wypełnia Wniosek Rekrutacyjny, elektronicznie poprzez stronę internetową, który następnie drukuje. Podpisany Wniosek zanosi do szkoły podstawowej pierwszego wyboru (czyli szkoły znajdującej się na pierwszym miejscu na liście szkół, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia Wniosku.

Wniosek Rekrutacyjny rodzic składa tylko w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania Wniosku w pozostałych placówkach.

b) Rodzic pobiera w dowolnej szkole podstawowej Wniosek Rekrutacyjny, po czym wypełnia go i zanosi do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do której chcecie Państwo zapisać dziecko jako „szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.

Należy dodatkowo na drugim lub trzecim miejscu wpisać rejonową placówkę, która będzie brana pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.

Dyrektor „szkoły podstawowej pierwszego wyboru”, przed zatwierdzeniem Państwa podania poprosi Państwa o przedstawienie dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych w „Wniosku Rekrutacyjnym”.

 

3. Zarejestrowanie ucznia w elektronicznym systemie rekrutacji.

1. Jeśli rodzic wypełni podanie za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie ono zapisane w systemie, lecz jego zatwierdzenie nastąpi po weryfikacji danych dokonanych przez upoważnionego pracownika szkoły w momencie składania papierowego Wniosku rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły.

2. W przypadku gdy rodzic wypełnia Wniosek tylko w wersji papierowej, do elektronicznego systemu rekrutacji wprowadza ucznia dyrektor szkoły podstawowej lub upoważniony przez Niego pracownik szkoły, do której Wniosek został złożony (szkoły pierwszego wyboru).

Rodzic z wydrukowaną wersją papierową podania udaje się osobiście do szkoły podstawowej pierwszego wyboru i potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 29 maja 2017 r. do godz. 14.00.

Po zatwierdzeniu podania przez właściwą szkołę podstawową, rodzic ma możliwość przeglądania podania przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie, bez możliwości ich edycji, oraz na bieżąco śledzić wyniki rekrutacji.

4. Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja uczniów do szkół podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela uczniów do szkół na podstawie rejonu, do którego uczeń należy.

Uczniowie spoza obwodu szkoły przydzielani są automatycznie według ustalonych kryteriów, do wyczerpania wolnych miejsc.

Kryteria naboru dzieci do I klasy szkoły podstawowej obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy):

1) Kryterium obwodowe.

Kryteria dodatkowe:

1) Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej;

2) Jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka pracuje w obwodzie szkoły;

3) Dziecko posiadające rodzeństwo w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających warunki naboru przewyższy liczbę wolnych miejsc – decyzje rozstrzygające podejmie powołana przez Dyrektora szkoły podstawowej komisja rekrutacyjna, która pracować będzie zgodnie z wewnętrznym regulaminem rekrutacji.

 

Dane osobowe wprowadzone do Wniosku Rekrutacyjnego podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Obwody poszczególnych szkół podstawowych funkcjonują zgodnie z Uchwałą nr  XXXIV/319/2017 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Głogowie oraz granic ich obwodów:

(…..)

5) Obwód Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie, ul. Gustawa Morcinka 2 obejmuje ulice:

Armii Krajowej, Grunwaldzka (nr nieparzyste od 17 do 25), Gustawa Morcinka, Obrońców Pokoju (1-11 B, 16-20H), Plac Konstytucji 3 Maja, Stawna, Słowiańska, Wojska Polskiego (nr nieparzyste od 11 do 25).

5. Listy uczniów przyjętych do placówki

Udostępnienie rodzicom informacji o uczniach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół nastąpi w dniu 7 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 w poszczególnych szkołach.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista uczniów przyjętych
i nieprzyjętych do danej szkoły) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 r. do godz. 14.00

O wynikach rekrutacji rodzic może:

– zostać poinformowany w sekretariacie szkoły podstawowej,

– otrzymać wiadomość drogą elektroniczną, jeżeli podał we Wniosku swój adres e-mail,

– przeczytać logując się na stronie internetowej danej szkoły podstawowej

6. Informator o wolnych miejscach w szkołach podstawowych. 

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych szkół podstawowych, mogą złożyć Wniosek Rekrutacyjny w szkole, która ma wolne miejsca i może przyjąć ucznia lub jest jego placówką rejonową.

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w szkołach podstawowych będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 14 czerwca 2017 r. od godz. 14.00, gdzie na bieżąco wyświetlany będzie aktualny stan wolnych miejsc w szkołach podstawowych.

 

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w poszczególnych szkołach podstawowych.

Od 20 czerwca 2017 r. prowadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – aż do wyczerpania wolnych miejsc.

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH DO ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW.

1.      Rekrutacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Rekrutacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie oraz Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie.

Podstawą zapisania w/w ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziału integracyjnego jest złożenie w szkole podstawowej następujących dokumentów:

– wypełnionego „Wniosku Rekrutacyjnego”, który można będzie pobrać w formie papierowej w szkole podstawowej;

– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – orzeczenie wydawane jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;

–  innych dokumentów wskazanych przez dyrektora szkoły podstawowej,

– pisemnej  woli rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy integracyjnej

Podstawą zapisania każdego innego ucznia do oddziału integracyjnego jest złożenie w szkole podstawowej, oprócz Wniosku Rekrutacyjnego według zasad ogólnych, innych dokumentów wskazanych przez Dyrektora placówki oraz pisemnej woli rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie ucznia do klasy integracyjnej.

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół nastąpi w dniu 7 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 w poszczególnych szkołach.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 r. do godz. 14.00.

 

doc.pob Oświadczenie o zamieszkaniu – Wzór oświadczenia o zamieszkiwaniu (w przypadku zamieszkiwania w Głogowie bez meldunku)

 

doc.pob Wzór woli – etyka religia